Forskning i hjernetumorer

Over hele verden forskes der i hjernetumor i jagten på en forklaring på, hvorfor hjernetumorer opstår, og på forbedrede behandlingsmetoder.

Samarbejde og videndeling 
I 2020 blev det nationale forskningscenter i hjernekræft “DCCC Brain Tumor Center” etableret, og det har forstærket samarbejdet og videndelingen mellem hjernekræftlæger på tværs af landet. Det forklarer centerets leder, Ulrik Lassen, der er professor i klinisk onkologi og personlig medicin og ledende overlæge ved kræftafdelingen på Rigshospitalet:  
“Med det nye center vil vi arbejde for at forlænge livet og sikre en bedre livskvalitet for de godt 1.500 danskere, der hvert år rammes af kræft i hjernen. I første omgang har vi fokus på voksne patienter med hjernekræft af typen glioblastom, men med tiden skal flere former for hjernekræft inddrages”

Nationalt samarbejde 
Helt centralt for det nye center er det nationale samarbejde, som skal sikre, at alle patienter med hjernekræft får den bedste behandling, og at eksperter samarbejder tæt og udveksler viden om forskning og teknikker. Både med kolleger i Danmark og udlandet. 

Avancerede gen-analyser af hjernetumorer 
Med oprettelsen af centeret følger blandt andet, at alle patienter med glioblastom får tilbudt en fuldstændig kortlægning af tumorens arvemasse - en såkaldt helgenom-sekventering. Det forbedrer mulighederne for både behandling og forskning.  

Bedre mulighed for forsøgsbehandlinger 
“Helgenom-sekventering giver os mulighed for at se, om der findes forsøgsbehandlinger, som kunne være egnede til den enkelte patient. Samtidig får vi en systematisk indsamling af viden om de genetiske ændringer i hjernetumorer. Den kan vi bruge som grundlag for at udvikle nye behandlinger, eller den kan måske give viden om, hvilken behandling der virker bedst afhængig af patientens genetiske profil, eller om patienternes risiko for senfølger ved en bestemt behandling”, siger Ulrik Lassen. 

Unikke data om patientforløb 
“Kombinationen af helgenom-sekventering af alle danske glioblastompatienter – og på længere sigt alle hjernetumorpatienter – med data om patienternes forløb vil give unikke datasæt, som ikke findes andre steder i verden. Det vil være af stor værdi for fremtidig forskning og kan på længere sigt hjælpe patienter med mange former for hjernekræft. Blandt andet også de mere sjældne former, hvor der i dag er begrænset mulighed for forskning, fordi der er så få patienter”, forklarer Ulrik Lassen. 

Forskning

Følg forskningen 
På DCCC Brain Tumor Centers hjemmeside kan du følge de mange forskningsprojekter, der støttes af centret, og du kan se de publikationer, der er offentliggjort i forbindelse med forskningen. Hver måned præsenteres månedens unge forsker og dennes arbejde. 

DCCC Brain Tumor Centers hjemmeside er på engelsk. 

The DCCC Brain Tumor Center 

Hvis du er interesseret i statistik om hjernetumorer, kan du selv finde mange oplysninger på det nordiske cancerregister Nordcan. 

Nordcan - Association of Nordic Cancer Registries

Spørg vores hjernetumor-eksperter

Er du hjernetumorpatient eller pårørende, kan du spørge HjernetumorForeningens tilknyttede eksperter om sygdommen. 

Send dit spørgsmål til vores eksperter